Савуляк Валерій Іванович

Кафедра: Кафедра Галузевого машинобудування
Посада: професор

Навчально-методична робота

Лабораторні роботи (3)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Ремонт та відновлення деталей транспортної техніки. Лабораторний практикум
2. Савуляк В. І. Savulyak V. I. Осадчук А.Ю. Osadchuk A. Yu Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
3. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Лабораторні роботи 1-5 з ОІТ та ПМ

Лекції (14)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Матеріали триботехнічного призначення. Частина 1
2. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Ремонт та відновлення деталей транспортної техніки
3. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Методи дослідження властивостей матеріалів та покриттів. 1. Властивості матеріалів
4. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Методи дослідження властивостей матеріалів та покриттів. Частина 1. Методи досліджень
5. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Ремонт агрегатів автомобілів
6. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Методи дослідження властивостей матеріалів та покриттів
7. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Методи дослідження властивостей матеріалів та покриттів. 2. Температури, теплові власт, поля
8. Савуляк В.І. Savulyak V. I. Системний аналіз, моделювання та дослідження в задачах підвищення якості деталей машин
9. Савуляк В.І. Savulyak V. I. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
10. Савуляк В.І. Системний аналіз, моделювання та дослідження в задачах підвищення якості деталей машин. Вінниця, ВНТУ. 2021. 92 с.
11. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Методологія та організація наукових досліджень
12. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Вступ до фаху. Частина 1. Зварювання матеріалів
13. Савуляк В.І. Лекції з УЯ в ІП
14. Савуляк В.І. Лекції з АВП та ІТС

Методичні вказівки (1)

1. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Основи інформаційних технологій та програмування в машинобудуванні” для студентів спеціальностей: 132- «Матеріалознавство»;133 – «Галузеве машинобудування»

Навчальні посібники (6)

1. Закалов О.В., Закалов І.О. Матеріали триботехнічного призначення. (Основи тертя і зношування в машинах)
2. Будник А.Ф., Юскаев В.Б. Фізика та механіка трибодизайну матеріалів (Матеріали триботехнічного призначення)
3. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Основи інформаційних технологій та програмування в машинобудування
4. Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів. Навчальний посібник / В.І. Савуляк – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 76 с.
5. Практичні роботи з ТКМ
6. Савуляк В. І. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Навчальний посібник/ Савуляк В. І. Осадчук А.Ю. //Універсум-Вінниця. 2003. -

Навчальні програми (3)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Ремонт та відновлення деталей транспортної техніки
2. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Методи дослідження властивостей матеріалів та покриттів
3. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Робоча програма дисципліни " Основи інформаційних технологій та програмування в машинобудуванні"

Пакети завдань та тестів ККР (1)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Тести

Переліки питань, тестові завдання для поточного, модульного контролю знань (3)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Тести до модуля 1
2. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Тести до дисципліни "Методологія та організація наукових досліджкнь" для студентів факультету машинобудування та транспорту
3. Савуляк В.І. Тести з ТКМ

Переліки питань, тестові завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок студентів (залік, іспит) (4)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Екзаменаційні питання з дисципліни "Ремонт агрегатів автомобіля"
2. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Екзаменаційні питання з дисципліни "Матеріали триботехнічного призначення"
3. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Екзаменаційні питання з дисципліни "Ремонт агрегатів автомобіля"
4. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Контрольні запитання з дисципліни “Математичне та фізичне моделювання явищ та процесів в матеріалах під час технологічних процесів виготовлення та експлуатації”

Практикум (1)

1. Савуляк В.І. Практичні роботи з УЯ в ІП

Робочі програми (5)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Ремонт агрегатів автомобілів
2. Савуляк Валерій, Savulyak Valeriy Матеріали триботехнічного призначення
3. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Методика та організація наукових досліджень для спец 131
4. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Методика та організація наукових досліджень для спец 274
5. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Методика та організація наукових досліджень для спец 275

СРС (2)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Методичні вказівки до СРС з дисципліни "Ремонт агрегатів автомобілів"
2. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Методичні вказівки до СРС з дисципліни "Ремонт та відновлення деталей транспортної техніки"

Силабуси (5)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Триботехніка та основи надійності машин
2. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Автоматизація виробничих процесів та інтелектуальні технологічні системи
3. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Основи будови та функціонування машин
4. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Експериментальні дослідження та випробування в інженерії поверхні
5. Савуляк В.І., Savulyak V,I, Управління якістю в інженерії поверхні

Тести (2)

1. Савуляк Валерій, Savulyak Valery Тести до дисципліни "Ремонт та відновлення деталей транспортної техніки"
2. Тести 1 до дисципліни "Ремонт та відновлення деталей транспортної техніки".Tests 1 for the discipline "Repair and restoration of parts of transport equipment"