Савуляк Валерій Іванович

Кафедра: Кафедра Галузевого машинобудування
Посада: професор

Публікації

Інші (2)

1. Переддипломна практика [Текст] : методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців : галузь знань 05050 – «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050504 – «Зварювання» : освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, спеціальність 7.05050403 – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» / уклад. : В. І Савуляк, О. П. Шиліна. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 25 с.
2. Гайдамак О. Л. Методичні вказівки до виконання ремонтних креслень у дипломному і курсовому проектуванні для студентів напрямів підготовки 0923 – ”Зварювання”, 0902 – ”Інженерна механіка” спеціальності 7.092303 ”Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” денної та заочної форм навчання [Текст] / уклад. : О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк, Т. Ф. Архіпова. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 20 с.

Монографії (3)

1. Савуляк В.І. Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів заліза./ В.І. Савуляк, О.Б. Янченко. - Вінниця: ВНТУ, 2014. - 160 с.
2. Савуляк В. В. Пластичне деформування тонколистового матеріалу в умовах значних локалізацій деформацій та напружень [Текст] : монографія / В. В. Савуляк, І. О. Сивак, В. І. Савуляк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 150 с. – ISBN 978-966-641-239-6.
3. Савуляк В. І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів [Текст] : монографія / В. І. Савуляк. –Вінниця :УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 161 с. - ISBN 966-641-041-9.

Навчальні посібники (2)

1. Шиліна О. П. Вакуумно-конденсаційне напилювання покрить [Текст] : навчальний посібник / О. П. Шиліна, В. І. Савуляк, А. Ю. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 103 с.
2. Гайдамак О. Л. Вузли та деталі ремонтного виробництва автотракторної техніки [Текст] : лабораторний практикум / О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 92 с.

Патенти (24)

1. Пат. 140665 UA, МПК B21D 13/00. Пристрій для виготовлення гофрованої стрічки [Текст] / В. В. Савуляк, В. І. Савуляк, Д. О. Салін, В. В. Василишен (Україна). – № u 2019 08030 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 140679 UA, МПК B21D 13/00. Пристрій для виготовлення гофрованої стрічки [Текст] / В. В. Савуляк, В. І. Савуляк, Д. О. Салін, В. В. Василишен (Україна). – № u 2019 08064 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 5 с. : кресл.
3. Пат. 130553 UA, МПК B23K 35/02. Електродний дріт [Текст] / В. В. Савуляк, Д. В. Бакалець, М. В. Фуштей (Україна). – № u 2018 07236 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. – 5 с. : кресл.
4. Пат. 117375 UA, МПК B23K 20/12. Спосіб паяння з використанням тепла тертя [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець, В. М. Тарасюк (Україна). - № u 2017 00071 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
5. Пат. 107586 UA, МПК B23K 11/10. Спосіб контактного точкового зварювання [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець, В. М. Тарасюк (Україна). - № u201600074 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
6. Пат. 104896 UA, МПК H05H 1/26, C23C 4/134. Електродуговий плазмотрон для напилення покриттів [Текст] / В. В. Савуляк, О. П. Шиліна, О. Л. Гайдамак, С. О. Панасюк (Україна). - № u201507935 ; заявл. 10.08.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4. - 5 с. : кресл.
7. Пат. 89904 UA, МПК C23C 24/00. Пристрій для газодинамічного нанесення покриттів з осьовою подачею порошкового матеріалу [Текст] / О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк, В. В. Гончарук (Україна). - № u201306579 ; заявл. 27.05.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
8. Пат. 95056 UA, МПК B23K 5/00. Газозварювальний пальник [Текст] / В. І. Савуляк, О. П. Шиліна, О. В. Поступайло, А. В. Філіпченко (Україна). - № u201406805 ; заявл. 16.06.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. - 6 с. : кресл.
9. Пат. 75140 UA, МПК B22F 9/00. Порошок для газополуменевого напилення [Текст] / В. І. Савуляк, О. П. Шиліна, В. П. Перегончук (Україна). - № u201204860 ; заявл. 18.04.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22. - 4 с.
10. Пат. 71416 UA, МПК B05B 7/22. Електродуговий металізатор [Текст] / В. І. Савуляк, О. П. Шиліна, А. П. Висоцький, О. В. Поступайло (Україна). - № u201200223 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. - 5 с. : кресл.
11. Пат. 57720 UA, МПК B23K 35/02. Електрод [Текст] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, О. В. Шаповалова (Україна). - № u201009854 ; заявл. 09.08.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. - 2 с. : кресл.
12. Пат. 52752 UA, МПК B23K 9/04. Спосіб електродугового наплавлення на поверхню металевих виробів [Текст] / В. І. Савуляк, А. Ю. Осадчук, В. Й. Шенфельд (Україна). - № u201001926 ; заявл. 22.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
13. Пат. 52753 UA, МПК B23K 9/04. Спосіб електродугового наплавлення на поверхню металевих виробів [Текст] / В. І. Савуляк, А, Ю. Осадчук, В. Й. Шенфельд, О. В. Шаповалова, С. А. Заболотний (Україна). - № u201001930 ; заявл. 22.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с.
14. Пат. 52756 UA, МПК B23K 35/00. Електрод [Текст] / В. І. Савуляк, А. Ю. Осадчук, В. Й. Шенфельд (Україна). - № u201001934 ; заявл. 22.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
15. Пат. 55909 UA, МПК B23K 9/04. Спосіб електродугового наплавлення на поверхню металевих виробів [Текст] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, О. В. Шаповалова (Україна). - № u201008416 ; заявл. 05.07.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. - 2 с. : кресл.
16. Пат. 44928 UA, МПК B23K 35/02. Електрод [Текст] / В. І. Савуляк, А. Ю. Осадчук, В. Й. Шенфельд (Україна). - № u200902970 ; заявл. 30.03.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
17. Пат. 45852 UA, МПК B21D 13/00. Пристрій для виготовлення гнутих профілів [Текст] / В. В. Савуляк, В. І. Савуляк, Т. І. Молодецька (Україна). - № u200906764 ; заявл. 30.06.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. - 2 с. : кресл.
18. Пат. 31166 UA, МПК B23K 35/365. Плавкий біметалевий електрод для зварювання та наплавлення [Текст] / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний (Україна). - № u200714146 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
19. Пат. 36457 UA, МПК G01M 7/00. Ударно-вібраційний випробувальний стенд [Текст] / О. М. Мироненко, В. І. Савуляк (Україна). - № u200806866 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
20. Пат. 37339 UA, МПК B21D 13/00. Пристрій для виготовлення гофрованої стрічки [Текст] / В. В. Савуляк, В. І. Савуляк, Т. І. Молодецька (Україна). - № u200807655 ; заявл. 04.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. - 2 с. : кресл.
21. Пат. 3683 UA, МПК B21D13/00. Штамп для виготовлення гофрованої стрічки [Текст] / В. В. Савуляк, І. В. Савуляк, І. О. Сивак (Україна). - № u2004020945 ; заявл. 10.02.2004 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. - 3 с. : іл.
22. Пат. 71260 A UA, МПК B23K 9/04. Спосіб електродугового наплавлення на поверхню металевих виробів шарів з підвищеним вмістом вуглецю [Текст] / В. І. Савуляк, А. Ю. Осадчук (Україна). - № u20031211548 ; заявл. 15.12.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. - 2 с. : кресл.
23. Пат. 61580 A UA, МПК B65F 3/00. Гідропривід ущільнюючої плити сміттєвоза [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк (Україна). – № 2003032027 ; заявл. 07.03.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
24. Пат. 57936 A UA, МПК E01H 1/00. Обладнанние уборочной машини [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк (Україна). – № 2001074690 ; заявл. 05.07.2001 ; опубл. 15.07.2003, Бюл. № 7. – 2 с. : кресл.

Статті (53)

1. Березюк О. Регресійний аналіз впливу твердості поверхні шнека на його зношування при зневодненні ТПВ у сміттєвозі/О. Березюк, В. Савуляк, В. Харжевський.// Проблеми трибології , 2021. №26 (3/101). С. 48-55.
2. Bereziuk O.V. The influence of auger wear on the parameters of the dehydration process of solid waste in the garbage truck/O.V. Bereziuk, V.I. Savulyak, V.O. Kharzhevskyi//Problem of Trybology.2021. №25 (2/100). P. 79-86
3. Савуляк В. І. Поліпшення механічних характеристик сірих чавунів термообробкою та обгрунтування її параметрів [Текст] / В. І. Савуляк, Г. А. Грига, А. А. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 1. – С. 72-77.
4. Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мікроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині [Текст] / В. І. Савуляк, В. О. Федотов, І. В. Віштак, А. М. Соломон // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 1. – С. 78-85.
5. Савуляк В. І. Модифікування робочих поверхонь сталевих деталей з формуванням високовуглецевих структур [Текст] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, М. С. Дмитрієв // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 1. – С. 115-122.
6. Гайдамак О. Л. Експериментальне дослідження процесу холодного газодинамічного нанесення покриття та методика розрахунку його режимів [Текст] / О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 4. – С. 88-94.
7. Пісаренко, В. Г. Дослідження функціональних покриттів отриманих газодинамічним напиленням та перспекти їх застосування на зовнішніх поверхнях стрілецької зброї [Текст] / О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк, В. Г. Пісаренко // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції, Вінниця, 17–19 травня 2017 р. : збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 79-82.
8. В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець, і О. В. Поступайло, «ФОРМУВАННЯ ЗВАРНО-ПАЯНИХ З`ЄДНАНЬ РІЗНОТОВЩИННИХ ТА РІЗНОРІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ», ВМТ, вип. 1, с. 98–104, Лип 2017.
9. Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь: лабораторний практикум/ Савуляк В.І., Шенфельд В.Й., Дусанюк Ж.П. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 51 с.
10. Савуляк В. І. Поєднання процесів зварювання і високотемпературного паяння для виготовлення та ремонту металоконструкцій [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець, В. М. Тарасюк // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – № 2(38).– С. 215–220.
11. Савуляк В.І. Термічні поля і деформації під час приварювання тонколистової оболонки до масивної рами / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло // Технічна творчість: Збірник наукових праць / Укл.: Скиба М.Є., Поліщук О.С., Онофрійчук В.І., Хмельницький: ХНУ, 2016 - № 1– с. 108-110.
12. Савуляк В. І. Зносостійкі покриття з градієнтними властивостями [Текст] / В. І. Савуляк, В. В. Савуляк // Вісник машинобудування та транспорту. – 2016. – № 1. – С. 82–88.
13. Савуляк В. І. Підвищення якості відновлення та зміцнення металоконструкцій поєднанням процесів зварювання і високотемпературного паяння [Текст] / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, Д. В. Бакалець // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 1. - С. 103-110.
14. Савуляк В. І. Вплив мікроструктури високовуглецевих шарів, отриманих методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, на параметри зносостійкості в умовах абразивного середовища [Текст] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, С. О. Панасюк // Проблеми трибології : міжнародний науковий журнал. – Хмельницький, 2015. – № 3(77). – С. 105–112.
15. Савуляк В. І. Вплив мікроструктури високовуглецевих шарів, отриманих методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, на параметри зносостійкості в умовах сухого тертя ковзання [Текст] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, С. О. Панасюк // Наукові нотатки. – Луцьк, 2015. – № 49. – С. 139–143.
16. Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталей типу «вал». [Текст] / В. І. Савуляк, Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, О. О. Краковська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". – 2015. – № 1(89). – С. 26–30.
17. Савуляк В. И. Оценка прочности соединений, полученных сваркой с сопутствующей пайкой [Текст] / В. И. Савуляк, С. А. Заболотный, Д. В. Бакалец // Автоматическая сварка. – 2015. – № 7(743). – С. 36–41.
18. Савуляк В. І. Термодинаміка утворення сполук під час легування розплаву системи Fe-Cr-Ni-Si-C-O манганом [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло, О. В. Шаповалова // «Наукові нотатки» : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. 50. – С. 194-198.
19. Гайдамак О. Л. Розробка газодинамічного напилювального пристрою та дослідження швидкості руху напилювальних порошкових частинок [Текст] / О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк, А. Ю. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 6. - С. 138-143.
20. Березюк О. В. Вплив характеристик тертя на динаміку гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Проблеми тертя та зношування. – 2015. – № 3 (68). – С. 45-50.
21. Савуляк В. І. Вплив ванадію на систему FE-SI-MN-C-O в умовах існування рідкої ванни металу [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло, О. В. Шаповалова // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 2. - С. 91-97.
22. Savulyak V. I. Obtaining high-carbon coatings from martensite-austenitic structure for work under conditions of sliding friction without lubricants [Text] / V. I. Savulyak, V. Y. Shenfeld, S. O. Panasiuk // The 18th International Conference TEHNOMUS «New Technologies and Products in Machines Manufacturing Technologies» : journal. - Romania, 2015. - S.462-468.
23. Савуляк В. І. Вплив швидкості охолодження виливка на структуру чавуну з дрібнозернистим компактним графітом [Текст] / В. І. Савуляк, О. Б. Янченко, А. В. Філіпченко // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". - Луцьк, 2015. - Вип. № 51. – С. 194 –199.
24. Савуляк В. І. Вплив швидкості наплавлення на зносостійкість високовуглецевих шарів, нанесених методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів [Текст] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, О. Б. Янченко // Наукові нотатки. – Луцьк, 2013. – № 41, ч. 1. – С. 224 – 229.
25. Газотермічне зміцнення поверхні порошковою композицією на основі білого чавуну [Текст] / О. П. Шиліна, В. І. Савуляк, Ж. П. Дусанюк, В. П. Перегончук // Промислова гідравліка і пневматика. – 2013. – № 4(42). – С. 83– 86.
26. Поступайло О. В. Якісні характеристики зварювання рамно-оболонкових конструкцій [Текст] / О. В. Поступайло, Д. В Бакалець, В. І. Савуляк // «Наукові нотатки» : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2013. – Вип 41, ч. 2. - С. 121-126.
27. Савуляк В. І. Вплив заліковування тріщин мідними сплавами на міцність сталевих конструкцій [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 172-175.
28. Вплив термічних полів процесу наплавлення покриттів на їх структуру та твердість [Текст] / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, В. Й. Шенфельд, М. С. Українець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 2. - С. 175-178.
29. Техніко-економічне обгрунтування способу відновлення деталей. [Текст] / В. І. Савуляк, О. П. Шиліна, Ж. П. Дусанюк, Ю. О. Слободянюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". – 2012. – Т. 2(66), №11. – С. 331–334.
30. Бакалець Д. В. Підвищення надійності та відновлення металоконструкцій транспортних та сільськогосподарських машин [Текст] / Д. В. Бакалець, В. І. Савуляк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". – 2012. – № 11(66). – С. 302–306.
31. Витрати на електроенергію як критерій вибору способу нанесення покриття для відновлення деталей [Текст] / В. І. Савуляк, Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, Ю. О. Слободянюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 3. - С. 153-157.
32. Савуляк В. І. Моделювання робочого процесу гідроімпульсного привода насоса мембранного типу [Текст] / В. І. Савуляк, І. В. Коц, В. В. Петрусь // Промислова гідравліка та пневматика. – 2012. – № 2 (36). – С. 19–22.
33. Савуляк В. І. Вирівнювання температурних полів під час плазмового напилювання [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, М. С. Українець // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/337.
34. Савуляк В. І. Вплив гідроманіпулятора мобільної машини на формування тріщинонебезпечних зон несучої конструкції [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець // Промислова гідравліка і пневматика. –2012. – № 4(34). – С. 36–41.
35. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2012. – №2. – С. 175–178.
36. Визначення складових припуску на механічну обробку отворів у заготовках з наплавлюванням функціональних покриттів [Текст] / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, О. В. Шаповалова, В. Й. Шенфельд // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. –2011. – № 1(22). – С. 148–153.
37. Савуляк В. І. Формування високовуглецевих шарів з використанням плазми на поверхнях сталевих деталей для їх зміцнення [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Шаповалова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 6. - С. 235-238.
38. Експериментальне визначення необхідних умов і параметрів процесу та приводу пресування паливних брикетів з відходів деревини [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк, В. П. Пурдик, С. П. Білошицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 5. - С. 96-99.
39. Савуляк В. І. Плазмове гартування робочих поверхонь деталей транспортної техніки [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Шаповалова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 1. - С. 73-77.
40. Савуляк В. І. Температурні похибки при розточуванні отворів [Текст] / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 83-85.
41. Савуляк В. І. Порівняльний аналіз гальмівних пристроїв [Текст] / В. І. Савуляк, O. M. Мироненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 84-89.
42. Відновлення зношених отворів поворотних цапф тролейбусів міського електротранспорту [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, Ю. С. Марченко, В. Й. Шенфельд // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/84.
43. Савуляк В. І. Відновлення зношених отворів корпусних деталей / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний // Проблеми трібології. №1. Хмельницький. –2008. – №1. – С. 11–13.
44. Шиліна О. П. Зміцнення когерентним випромінюванням прецизійних деталей гідромашин та агрегатів [Текст] / О. П. Шиліна, В. І. Савуляк, О. В. Андрійчук // Промислова гідравліка і пневматика : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – 2007. – № 3(17). – С. 77–79.
45. Савуляк В. І. Характеристики тертя спокою в підшипниках ковзання шестеренної гідромашини [Текст] / В. І. Савуляк, А. В. Губанов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 2. - С. 81-85.
46. Савуляк В. І. Стійкість гідроприводу пресування відходів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – С. 53-56.
47. Савуляк В. І. Експериментальне дослідження пружно-пластичних властивостей твердих побутових відходів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 5. – С. 59-61.
48. Савуляк В. І. Термічні поля у парах тертя з композиційних матеріалів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк, В. В. Дяченко // Проблеми трибології. – 2002. – № 3,4. – С. 124-128.
49. Савуляк В. І. Дослідження динаміки приводу плити для пресування твердих побутових відходів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 4. – С. 83-86.
50. Березюк О. В. Технічні проблеми збирання та транспортування твердих побутових відходів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Збірник наукових статей до IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми збору, переробки та утилізації відходів". – Одеса, 2002. – С. 188-191.
51. Савуляк В. І. Математичне моделювання та імітаційні дослідження статичних характеристик рукавів високого тиску [Текст] / В. І. Савуляк, Ж. П. Дусанюк, С. В. Дусанюк // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вибрации в технике и технологиях». – 1998. – № 1(5). – С. 44–47.
52. Савуляк В. І. Вплив матеріалів напрямних плити для пресування відходів на динаміку гідроприводу[Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – С. 53-56.
53. Дослідження процесу тепловологісної обробки бетонних виробів в пропарювальній камері з аеродинамічним нагрівачем [Текст] / І. В. Коц, А. С. Моргун, В. І. Савуляк [та ін.] // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 2. - С. 24-26.

Тези доповідей (52)

1. Савуляк В.І. Технологія наплавлення хромистих зносостійких покриттів. [Електронний ресурс] . / В.І. Савуляк, О. П. Шиліна, В.І. Шенфельд – тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2021” присвяченої 80-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Віталія Антоновича ОГОРОДНІКОВА. Вінниця – 13 – 15 травня 2021р. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2021/paper/viewFile/13367/11245
2. Савуляк В. І. Відновлення шпонкових пазів на валах редукторів [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, В. П. Закордонець // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9487.
3. Савуляк В. І. Поверхневе модифікування сталевих деталей плазмою графітового електрода через леговану тканину [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, М. С. Дмитрієв, В. Й. Шенфельд // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9584.
4. Савуляк В. І. Баланс енергій в процесах наплавлення покриттів з використанням екзотермічних ефектів [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5408.
5. Савуляк В. І. Установка та технологія формування на поверхнях сталевих деталей покриттів спеціального призначення [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, А. А. Осадчук // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3051.
6. Савуляк В. І. Електрична ерозія підшипників електромеханічних установок [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Довгань // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3253.
7. Криворучко, В. О. Підвищення зносостікості деталей за допогою електроіскрового легування [Електронний ресурс] / В. О. Криворучко, В. І. Савуляк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3227.
8. Хоменко О. С. Кореляція між твердістю та зносостійкістю шнека для екструзії пелет [Електронний ресурс] / О. С. Хоменко, В. І. Савуляк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3201.
9. Савуляк В. І. Підвищення ударно- механічних властивостей деталей з високовуглецевих сплавів наплавленням покриттів [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Щербаков, М. В. Фуштей // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3082.
10. Савуляк В. І. Методика забезпечення герметичності різнотовщинних з`єднань [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло // Матеріали XLVI Науково-технічної конференції факультету машинобудування та транспорту, Вінниця, 27-28 березня 2017 р. –Електрон. текст. дані. – 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3222/2549.
11. Савуляк В. І. Інтелектуальні технологічні процеси в інженерії матеріалів [Текст] / В. І. Савуляк // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції інформаційні технології в металургії та машинобудуванні, 28–30 березня 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. - С. 74.
12. Савуляк В. В. Підвищення ресурсу довговічності відновлених несучих рамних конструкцій автомобілів [Текст] / В. В. Савуляк, В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 132–133.
13. Савуляк В. І. Відновлення деталей компресора [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1068.
14. Савуляк В. І. Ідеалізована модель формування тиску в процесі екструзії робочого тіла шнеком [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. Хоменко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1130.
15. Савуляк В. І. Планування експерименту з визначення коефіціета зносу [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, М. В. Пушкар // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1104.
16. Савуляк В. І. Бейнітне гартування чавуну [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, Г. А. Лічман // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1103.
17. Савуляк В. І. Структура та зносостійкість проти абразивного зношування поверхонь, наплавлених сормайтом [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Щербаков // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1098.
18. Савуляк В. І. Електроерозійне зношування в підшипниках кочення зварювальних установок [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Щербаков, М. В. Фуштей // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1096.
19. Савуляк В. І. Поєднання процесів зварювання і високотемпературного паяння для виготовлення та ремонту металоконструкцій [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець, В. М. Тарасюк // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04–07 октября 2016 г. –Краматорск : ДГМА, 2016. – С. 128–129.
20. Савуляк В.І. Підвищення якості зварних з`єднань рамно-оболонкових конструкцій / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло // Материалы IV международной научно-технической конференции «Сварка и родственные технологии: перспективы развития» –Краматорськ, 2016 – с. 127-128.
21. Савуляк В. І. Дослідження взаємозвязку пружності пружин згину та технології термічної обробки [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло // Тези доповідей ІV-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» – Вінниця: ВНТУ – 2016: збірник наукових праць. Частина 1. Режими доступу до ресурсу: http://conference.vntu.edu.ua/pdmpk/2016/tezy_tpz-2016.pdf
22. Савуляк В. І. Наплавлення високовуглецевих покриттів з структурами за принципом Шарпі [Текст] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, Ю. А. Мацюк // Сварка и родственные технологии: перспективы развития: материалы ІV-й международной научно-технической конференции, Краматорск, 04-07 октября 2016 г. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C. 125-126.
23. Савуляк В. І. Зміцнення наплавлених валів методами поверхневого пластичного деформування / В. І. Савуляк, Т. В. Кіт // Тези доповідей IV-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 11 листопада 2016 р. – Елекрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. – Ч. 1. - Режим доступу : http://conference.vntu.edu.ua/pdmpk/2016/tezy_tpz-2016.pdf.
24. Савуляк В. І. Вплив кількості аустеніту високовуглецевих покриттів отриманих наплавленням з використанням ВВМ на показники зносостійкості в умовах сухого тертя ковзання [Електронний ресурс] / В. Й. Шенфельд, В. І. Савуляк // Тези доповідей IV-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 11 листопада 2016 р. – Елекрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. – Ч. 1. - Режим доступу : http://conference.vntu.edu.ua/pdmpk/2016/tezy_tpz-2016.pdf.
25. Автоматизація обладнання для газодинамічного нанесення функціональних покриттів [Текст] / О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк, В. Ю. Кучерук, А. Рябінко // Тези доповідей III-ої міжнародної інтернет-конференції "Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій", 23 грудня 2015 р. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - Ч. 1. - С. 30-31.
26. Тарасюк В. М. Прогнозування розмірів та форми ділянок зони термічного впливу під час зварювання [Електронний ресурс] / В. М. Тарасюк, Д. В. Бакалець, В. І. Савуляк // Тези доповідей III-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». – Вінниця : ВНТУ. – 2015. – Ч. 1. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/pdmpk/2015/tezy_tpz-2015.pdf
27. Тарасюк В. М. Прогнозування зони термічного впливу під час ремонтного зварювання рам [Текст] / В. М. Тарасюк, Д. В. Бакалець, В. І. Савуляк // Збірник тез доповідей IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання”. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 75–77.
28. Прогнозування зони термічного впливу під час ремонтного зварюванням рам автотранспорту [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець, С. А. Заболотний, О. Г. Антіпов // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця, 2015. – С. 218-219." /> <meta name="DC.identifier" content="978-966-641-640-0" /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7060" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Обґрунтовано можливість прогнозування розмірів і форми зони термічного впливу під час приварювання ремонтних та підсилювальних накладок шляхом зміни кута нахилу електроду. Досліджено склад розміри та механічні властивості кожної окремої ділянки ЗТВ.
29. Поступайло О. В. Використання теплових бар`єрів для підвищення якості зварювальних швів у конструкції автопаливозаправників [Текст] / О. В. Поступайло, В. І. Савуляк // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 19-21 жовтня 2015 р. – Вінниця, 2015. – С. 207–209.
30. Савуляк, В. І. Вплив вуглецевих волокнистих матеріалів на геометричні параметри наплавленого валка [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд, С. А. Степанюк // Тези доповідей III-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». 3-6 березня2015 р., 11-13 березня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – Ч. 1. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/pdmpk/2015/tezy_tpz-2015.pdf.
31. Панасюк, С. О. Відновлення валів засобів транспорту з шпонковими пазами [Текст] / С. О. Панасюк, В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 19 - 21 жовтня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 249 с.
32. Савуляк В. І. Ресурсозбережна технологія отримання високовуглецевих cплавів на основі заліза типу чавунів з дрібнозернистим rомпактним графітом [Текст] / В. І. Савуляк, О. Б. Янченко, А. В. Філіпченко // VII Міжнародна науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015", 21-22 травня 2015 р. - Київ : НТУУ «КПІ», 2015. - С. 123 –124.
33. Савуляк В. І. Легування в процесі наплавлення зношених робочих поверхонь деталей грейфера [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло, О. В. Шаповалова // Тези доповідей II-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». – Вінниця : ВНТУ. – 2014. – Ч. 1. - Режим доступу : http://tpz.vntu.edu.ua/news.html.
34. Савуляк В. І. Керування тепловими полями зони зварювання за рахунок використання теплових бар`єрів [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло, О. В. Шаповалова // Тези доповідей II-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». – Вінниця : ВНТУ. – 2014. – Ч. 1. - Режим доступу : http://tpz.vntu.edu.ua/news.html.
35. Савуляк В. І. Обґрунтування матеріалів установки вилучення твердих радіоактивних відходів за економічними критеріями [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло, Г. А. Лічман // Тези доповідей II-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». – Вінниця : ВНТУ, 2014. – Ч. 1. - Режим доступу : http://tpz.vntu.edu.ua/news.html.
36. Савуляк В. І. Підвищення геометричної точності та корозійної стійкості зварних рамно-оболонкових конструкцій [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Поступайло // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій : збірник наукових праць 5-Ї Міжнародної конференції. – Львів : Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – С. 725–728.
37. Савуляк, В. І. Зносостійкість в умовах абразивного тертя високовуглецевих шарів, нанесених методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів [Електронний ресурс] / В. І. Савуляк, В. Й. Шенфельд // Тези доповідей II-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 12 листопада 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – Ч. 1. - Режим доступу : http://tpz.vntu.edu.ua/news.html.
38. Філіпченко А. В. Застосування комбінованого зварювання для забезпечення міцності та надійності рамних конструкцій транспортних та технологічних машин [Текст] / А. В. Філіпченко, Д. В. Бакалець, В. І. Савуляк // Збірник тез доповідей VІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання». – Кіровоград : КНТУ. – 2013. – С. 26–27.
39. Бакалець Д. В. Вплив режимів та технології приварювання підсилюючих накладок на міцність рамних конструкцій транспортних засобів [Текст] / Д. В. Бакалець // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2012»: сб. тезисов докладов в 3-х томах. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ». – 2012. – Т. 2 – C. 301.
40. Савуляк В. І. Мінімізація деформацій та напружень в рамних конструкціях під час приварювання накладок для підсилення [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець // Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития : материалы ІІІ международной научно-технической конференции / под общ. ред. Н.А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА. – 2012. – С. 131.
41. Бакалець Д. В. Забезпечення міцності рамних конструкцій транспортних та технологічних машин приварюванням накладок для підсилення [Текст] / Д. В. Бакалець, В. І. Савуляк // Збірник тез доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. – Кіровоград : КНТУ, 2012.– С. 16 – 18.
42. Шенфельд В. Й. Дослідження мікроструктури наплавленого високовуглецевого покриття при використанні для легування вуглецевих тканин та металевих порошків [Текст] / В. Й. Шенвельд, В. І. Савуляк // Тези доповідей VI-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання», 4-6 квітня 2012 р.
43. Савуляк В. І. НДС рами мобільної машини з маніпулятором з врахуванням залишкових напружень і деформацій після виготовлення або відновлення [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець // Теоретичні і прикладні задачі обробки матеріалів тиском та автотехнічних експертиз : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця : ВНТУ. – 2011. – С. 181–182.
44. Визначення тріщино-небезпечних зон рам мобільних машин та їх моніторинг під час експлуатації [Текст] / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець, // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця, 2011. – С. 74.
45. Вплив способу відновлення на трудомісткість та собівартість механічної обробки шийок колінчастого валу [Текст] / В. І. Савуляк, О. П. Шиліна, Ж. П. Дусанюк, Ю. О. Слободянюк // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця, 2011. – С. 76." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7707" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Запропоновані підходи до вибору раціонального способу відновлення деталей машин за технічними та економічними показниками
46. Бакалець Д. В., Савуляк В. І., Бакалец Д. В., Савуляк В. И., Bakalets D. V., Savulyak V. I. Відновлення важко доступних поверхонь деталей машин екзотермічними методами
47. Бакалець Д. В. Відновлення сталевих деталей з отворами [Текст] / Д. В. Бакалець, В. І. Савуляк // Тези доповідей студентів та магістрантів на ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференцій “Підвищення надійності машин і обладнання”, 10 квітня 2008 р.– Кіровоград : КДТУ, 2008.– С. 8-10.
48. Савуляк, В. І. Наплавлення важкодоступних поверхонь деталей машин./В.І. Савуляк, С. А. Заболотний//Материалы ІІІ Межнародной научно-практической конференции ДВНЗ ПДТУ «Повышение износостойкости деталей машин и конструкций» Мариуполь, 2008. – С. 7-8.
49. Березюк О. В. Системи приводів спеціальних автомобілів для збирання твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Тези до ХХХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВДТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – С. 55.
50. Березюк О. В. Аналіз конструкцій автомобілів для збирання твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Тези до ХХІХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВДТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – С. 89.
51. Березюк О. В. Моделювання гідравлічного приводу ущільнюючої плити сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Тези до ХХІХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВДТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – С. 88.
52. Установка для газодинамічного нанесення функціональних покриттів [Текст] / О. Л. Гайдамак, В. І. Савуляк, В. Ю. Кучерук, А. Рябінко // Третя міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2015), 27-29 жовтня 2015 р. - 2015. - С. 69-70.