Офіційний сайт Савуляка Валерія Івановича
Савуляк Валерій Іванович

Навчально-методична робота

    Вступ до фаху


   -       Робочий план 2015-2016н.р.  РПЛ_ВступдоФаху (234,50kb) 

   -       Робоча навчальна програма  Робоча програма Вступ до фаху (233,00kb) 

   -       Навчальний посібник      "ЗВАРЮВАННЯ", Вступ до фаху

   -       Питання на залік   Питання до заліку Вступ до фаху зв (25,00kb) 

9_Мет вказ з СРС_Вступ до фаху (68,00kb) 6_Лбдисц Вступ до фаху (354,00kb) Вступ до фаху М1_Білети (40,50kb) 

 

   Інформатика та обчислювальна техніка


  -       Навчальний посібник "Інформатика" Частина 1 , "Інформатика" Частина 2.Положення про курсове проектування (38,50kb)

 -       Питання ЕКЗпитІнформат (44,50kb)   ЕКЗпитІнформат_1Кол (41,50kb) Лекції з інф_12pt (3,05Mb) Лекції з інф_12pt_ч2 (7,50Mb) 6_ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ (270,00kb) Питання до заліку з Інформатики (48,50kb) 7_МВ_ПрактЗан_Інф (642,00kb) 9-Мет вк СРС Інформ (253,50kb) Метод_КурсРоб_Інф (366,00kb) 4_РПЛ_НФ~1д (233,00kb) 

 

 

   Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів


 -         Робочий план 2015-2016н.р. для заочної форми навчання Р Пл R@VidnDM_Ap_ЗН (213,00kb) 

 -         Робочий план 2015-2016н.р. для денної форми навчання Р Пл R@VidnDM_Ap_ден15.doc

 -         Робоча навчальна програма Робоча програма Рем ВіднДМ (307,50kb) 

  -         Конспект лекцій Конспект (2,91Mb) 

   -           Перелік літератури до курсового проекту Перелік (26,00kb)

-         Положення про курсове проектування Положення про курсове проектування (39,50kb) 

 -           Питання Тесты по курсу (74,50kb) 

  -         Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів»

 -         Методичні вказівки до виконання курсового проекту

 -         Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

 -         Питання до іспиту на 2015-2016 н.р. ЕкзТести РВДМА  

 -         Додаткові матеріали – Посібник з нормування

 -         Технічне завдання до Кп технічне завдання до Кп РВДМА (41,00kb) 

  -         Лабораторний практикум  Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів

  -       9_Мет вказ з СРС_РВДМА (77,50kb)

  -       Методичні вказівки до практичних занять  МВ до практ Розр прип (176,50kb)

 

           

Технологія металів 

         -     Робочий план 2017-2018н.р.     Rab_Pl_ТМ17 (171,50kb)

            -   Оп консп ТМ і М2 (9,02Mb)

            -   Lab_prakt. ТМіМ 15 (2,63Mb)

            -   Екзаменаційні питання (44,50kb)

            -    ТПЗ_СРС_NE (81,00kb)

            -    білети колоквіум 1 (189,00kb)

            -    Робоча програмаТМіМ_Звар15 (631,50kb)

            -    питання до колоквіуму Pi1m_ (31,00kb) 

      -   білети колоквіум 2 (57,50kb) 

    - Лабор. практ 2 (Обробка різанням)Робпл_УЯП(стац)15 (222,00kb) 

 

 

    Триботехніка та основи надійності машин


-         Робочий план для денної форми навчання Рб_Пл_Триб+ОНМ (241,00kb) 

-         Робочий план для заочної форми навчання Рб_Пл_Триб+ОНМ (227,50kb) 

-         Робоча навчальна програма Робоча програма ТОНМ (254,50kb) 

-         Питання Екзаменаційні питання ТОНМ (32,00kb) колоквіум (22,50kb) Питання. (19,58kb) тести по надійності (121,00kb) ТЕСТИ (118,50kb) 

-         Додаткові матеріали СРС ТОНМ (191,50kb) 

-         Лекції Теми лекцій з Т та ОНМ (65,50kb) Глава 1 (226,50kb) Глава 3 (2,73Mb) Глава 4 (1,97Mb) Глава 5 (1,12Mb) Глава 6 (5,99Mb) 

-         Лабораторні Koef_Tertja (401,50kb) Lb_Adgezija (80,00kb) Lb1_Profilogr (235,00kb) Lb2_Kontakt_pov (66,00kb) Lb5 KoefTert_N (53,00kb) Lb6_Kter(V) (142,50kb) Lb8_Smazka (58,50kb) Lb8_Znos (67,50kb) 

 

                   -  колоквіум12 (22,50kb)     Питання до КОлокв2_ТОНМ. (19,58kb) 7_МЕТОД ВК ДО ПРАК з ТОНМ (1,23Mb) МВ до КР ТОНМ (1,11Mb) 

          - Нова література до ТОНМ (30,50kb) 

 

Системне моделювання процесів відновлення та зміцнення


-         Робочий план для денної форми навчання 4_RPl_SysModPrVidn15 (463,00kb) 

-         Робочий план для заочної форми навчання

-         Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

 -      3_Робоча програма Sys_Mod_Pr_Zm+Vidn_2013 (237,00kb) 

-         Питання до іспиту на 2015-2016 н.р.9_Мет вказ з СРС_СМПЗВ (127,00kb) 

                        ОпорнКонспСистМод (5,79Mb) 11. Матеріали до СРС АНАЛІЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (1 002,00kb) Тести до СМПРВЗ (42,50kb) 


    Експериментальне дослідження нанесених покриттів

         Робочий план для денної форми навчання Робпл_ЕДНП(ден)16 (224,50kb) 

-         Робочий план для заочної форми навчання

-         Методичні вказівки до практичних робіт 7_Прдисц ЕДНП (95,50kb) 

-         Питання до іспиту на 2015-2016 н.р.Питання та теми до іспитівЕДНП (26,50kb) 

            -            Опорний конспект_експер досл нанес покр (25,86Mb) 9_Мет вказ з СРС_ЕДНП (77,50kb)

            -           3_РНП_ЕкспДослнанесПокр_2014 (273,50kb) 


    Управління якістю


-         Робочий план для денної форми навчання Робпл_УЯП(стац)17 (222,00kb) 

-         Робочий план для заочної форми навчання Робпл_УЯП(зо)17 (218,50kb) 

-         Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Методичка до занять (3,77Mb) 

-         Питання до іспиту на 2015-2016 н.р. Питання до екзамену УЯП (52,50kb) 

-         Конспект лекцій Конспект лекцій (3,23Mb) Лекції-посібник (2.07.12) (1,82Mb) 

-         Додаткові матеріали –Методичні вказівки до СРС (113,33kb)Робпл_УЯП(зо)15 (218,50kb) 

-         Контрольні питання (31,00kb)

-        Методичні вказівки для виконання контрольних робіт заочниками Теми контрольних робіт (84,00kb)

-         Робоча-навчальна програма2013 (195,00kb) Контрольні питанняКол2 (32,00kb) 

        Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь

-         Робочий план для денної форми навчання 4 РПлПрТП_ВіднПов (306,50kb) 4.1 РПлПрТП_ВіднПов_зн (290,50kb)

-         Методичні вказівки до виконання практичних робіт

-         Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт ПТПВП методЛб (1,09Mb)

-         Питання до іспиту на 2015-2016 н.р. Екзаменаційні питання з дисципліниПТПВП (28,50kb)

-         Конспект лекцій КонспектОсновиПТВП (2,52Mb) Питання 2 колоквіума (39,50kb) Тести МОД1 (81,50kb) пит 1 (24,00kb) пит 2 (25,00kb) 

   9 Мет вказ з СРС_ПТПВП (79,00kb)

               -     Магістерська кваліфікаційна робота  ТПЗ-magister (1,01Mb) 

"Технічне нормування в ремонтному виробництві", навчальний посібник  для студентів механічних спеціальностей

 

"Вакуумно-конденсаційне напилювання покрить", навчальний  посібник  для  студентів.

Технологія конструкційних матеріалів