Савуляк Валерій Іванович

Резюме

1. Савуляк Валерій Іванович

 Новый рисунок

 


 Освіта вища, Фах: інженер-механік.

Закінчив у 1971 році Київький політехнічний інститут (КПІ) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» з відзнакою.

 Кандидат технічних наук (1981 р.), спеціальність 05.03.01 - Машини та процеси обробки металів різанням. Автоматичні лінії.

Доктор технічних наук (2005 р.), спеціальність 05.02.01 – Матеріалознавство.

Професор (2005 р.) за кафедрою технології підвищення зносостійкості Вінницького національного технічного університету.

 З 1971 р. асистент кафедри технології машинобудування Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. У 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Московському верстатоінструментальному інституті за спеціальністю «Машини та процеси обробки металів різанням. Автоматичні лінії». Після захисту дисертації з 1981 р. - старший викладач, а з 1982 р. доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького політехнічного інституту. З 1985 по 1994 р. заступник декана машинобудівного факультету, з 1994 по 1999 рік – професор, декан факультету технології та економіки машинобудування, з 1999 по 2003 р. – професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, з 2003 по 2008 р. – професор, декан факультету автомобілів та їх ремонту і відновлення, а також за сумісництвом - завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості. З 2008 року професор, завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості (ТПЗ) Вінницького національного технічного університету.

 Викладає дисципліни: "Інформатика та обчислювальна техніка", «Вступ до фаху», «Триботехніка та основи надійності машин», «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів», «Системне моделювання машин та процесів», «Експериментальне дослідження надійності матеріалів, конструкцій та покриттів», керує курсовим та дипломним проектуванням, підготовкою магістерських робіт та аспірантами. 


Наукові інтереси:

- Матеріалознавство матеріалів та покриттів.

Матеріалознавство в процесах зварювання та споріднених технологій.

- Тертя та зношування в машинах.

- Проектування технологій відновлення та зміцнення деталей і конструкцій. 

Адреса:

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95

тел. (0432)598192, е-mail: korsav84@gmail.com 

 

Google Академія


Репозитарій ВНТУ