Савуляк Валерій Іванович

Кафедра: Кафедра Галузевого машинобудування
Посада: професор

Резюме

Освіта вища, Фах: інженер-механік.

Закінчив у 1971 році Київський політехнічний інститут (КПІ) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» з відзнакою.

Кандидат технічних наук (1981 р.), спеціальність 05.03.01 - Машини та процеси обробки металів різанням. Автоматичні лінії.

Доктор технічних наук (2005 р.), спеціальність 05.02.01 – Матеріалознавство.

Професор (2005 р.) за кафедрою технології підвищення зносостійкості Вінницького національного технічного університету.

З 1971 р. асистент кафедри технології машинобудування Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. У 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Московському верстатоінструментальному інституті за спеціальністю «Машини та процеси обробки металів різанням. Автоматичні лінії». Після захисту дисертації з 1981 р. - старший викладач, а з 1982 р. доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького політехнічного інституту. З 1985 по 1994 р. заступник декана машинобудівного факультету, з 1994 по 1999 рік – професор, декан факультету технології та економіки машинобудування, з 1999 по 2003 р. – професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, з 2003 по 2008 р. – професор, декан факультету автомобілів та їх ремонту і відновлення, а також за сумісництвом - завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості. З 2008 по 2018 рік професор, завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості (ТПЗ) Вінницького національного технічного університету.

Викладає дисципліни: "Інформатика", «Вступ до фаху», «Триботехніка та основи надійності машин», «Експериментальні дослідження та випробування в інженерії поверхні», «Управління якістю в інженерії поверхні», «Методологія та організація наукових досліджень», керує курсовим та дипломним проектуванням, підготовкою магістерських робіт, аспірантами та докторантами.

Адреса:

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95

тел. (0432)598 631, е-mail: korsav84@gmail.com
 

Публікацій 185

Хобі

Настільний теніс, сдівництво, робота на механічному обладнанні та ін.

Контактна інформація т. 0963507247, korsav84@gmail.com

Електронна пошта vsavulyak@vntu.edu.ua